Plastic Identificatie Tool
 
 
INFO

bijlages
Ter ondersteuning van de Plastic Identificatie Tool is er een PIT-kit samengesteld. Deze kunt u samen met een workshop aanvragen. Daarnaast kunt u hieronder de verschillende andere bijlages / overzichten downloaden.

Polarisatiefilters gebruiken om transparante plastics te identificeren
Gebruik de informatie uit de tabellen om met polarisatiefilters een onderscheid te maken in typen transparant plastic (folies of plaatmateriaal).
>> Tabel Polarisatie filters

UV gebruiken om transparante plastics te identificeren
Gebruik de informatie uit onderstaande tabellen voor het maken van een onderscheid in mogelijke typen transparant plastic (folies, rigide & elastomeren).
>> Tabel UV

Gevoeligheid en aanbevelingen voor preventieve conservering
De tabel ‘Gevoeligheid’ geeft een overzicht van de gevoeligheid van alle plastics voor verschillende externe factoren. Groen betekent dat het betreffende plastic een lage gevoeligheid heeft voor de factor, geel geeft een normale gevoeligheid aan en rood duidt op hoge gevoeligheid.
In de tabel is onderscheid gemaakt tussen rigide plastics en schuimen omdat schuimen door hun open structuur vaak gevoeliger zijn. Wanneer er specifieke omstandigheden gelden, staan die vermeld. Voor alle andere gevallen is er de tabel ‘Aanbevelingen voor preventieve conservering’ waarin de kleur van de aanbeveling correspondeert met die voor de gevoeligheid.
>> Tabel gevoeligheden van de plastics