Plastic Identificatie Tool
 
 
Uitleg Plastic Identificatie Tool

De Plastic Identificatie Tool website heeft als belangrijk onderdeel een vragenlijst waarmee de gebruiker met JA/NEE antwoorden en simpele vergelijkingstesten, de identiteit van een plastic met een hoge waarschijnlijkheid kan bepalen. Bij de IDENTIFICATIE TOOL hoort een workshop en een PIT-kit met gereedschappen en vergelijkingsmateriaal. De workshop geeft uitleg over de opzet van de identificatie vragenlijst en traint de gebruiker om de identificatie vragenlijst en de PIT-Kit op de juiste manier toe te passen.

Identificatie
Op de pagina van IDENTIFICATIE, is de volgende keuze de categorie waaronder de plastic van het kunstwerk valt. Uitleg op de pagina’s geeft hulp bij het kiezen tussen: schuimen, folies (of tapes), rigide of elastomeren (denk aan rubbers). Bij de categorie rigide, volgt een onderscheid in plaatmateriaal, industrieel gevormd en kunstenaar gevormd.

Vragen
Als de categorie gekozen is, opent een pagina met aan de linkerkant een lijst met vragen die met JA / NEE / NVT (Niet Van Toepassing of Weet Niet) beantwoord kunnen worden. Achter de iconen     zit extra uitleg of een foto met voorbeeld. Beantwoorden met JA kan extra vragen openen voor verfijning van het antwoord. Alle vragen in deze lijst waarop het antwoord NEE is, kunnen overgeslagen worden.
Aan de rechterkant van de pagina verschijnt een lijst met plastics op volgorde van waarschijnlijkheid, die wordt bepaald door de punten die ze voor de vragen scoren.
Verken eerst de vragenlijst, kies JA, of juist NEE en ervaar wat hiervan het gevolg is voor verdere vragen en de identiteit van de plastic.

Datering
De eerste vraag is naar de datering van het kunstwerk. Plastics zijn op een bepaald moment uitgevonden, ontwikkeld en geproduceerd. Een kunstwerk uit 1925 kan niet zijn gemaakt van een plastic die pas in 1960 op de markt is gekomen. Is de datering bekend, dan sluit dat een aantal plastics uit. Deze plastics verkleuren meteen van zwart naar grijs in de scorelijst. Plastics die na een bepaalde datum uit productie zijn genomen of uit de mode zijn geraakt kunnen na die datum niet worden uitgesloten. Ze kunnen daarna nog verkrijgbaar zijn of hergebruikt zijn.

Referentiemonsters & tools
De PIT-kit bevat referentiemonsters en tools, voor vergelijking en het uitvoeren van simpele testen. De vragen verwijzen naar deze referentiemonsters en tools, zoals: ‘Is de plaat transparant? Vergelijkbaar met referentiemonster P-01?’, ‘Is het schuim makkelijk in te duwen vergelijkbaar met referentiemonster S-03’ of ‘Kun je een stukje folie tussen twee polarisatiefilters houden?’.

Puntentelling
Beantwoording van de vragen geeft punten aan de soorten plastic. Plastics met de meeste punten komen bovenaan; zij hebben de hoogste waarschijnlijkheid. (Het kan zijn dat meerdere plastics dezelfde hoeveelheid punten krijgen, dan staan ze op alfabetische volgorde.) Een verschil van meer dan tien punten tussen de bovenste en de tweede plastic is significant.

Zo’n groot verschil is er niet altijd, ook niet na beantwoorden van meer vragen. Plastics kunnen in eigenschappen zo op elkaar lijken dat het benoemen van een hoofdgroep met de Plastic Identificatie Tool het hoogst haalbare is.
Zelf nadenken blijft belangrijk. Hebben de plastics in de top drie een acceptabele waarschijnlijkheid? Stemmen de gegevens in de materiaalspecifieke informatie van de soort plastic overeen met het object?
Training in het gebruik van de Tool geeft herkenning van soorten plastic en hun toepassingen. Aan te raden is om de materiaalspecifieke informatie van de (probleem)plastics te raadplegen. Zeker als de puntentelling niet duidelijk tot één type plastic leidt, of als er twijfel is over de plastics die bovenaan staan. Als het gaat om plastics met dezelfde conserveringseisen, is het misschien niet nodig om verder te zoeken.

Probleemplastics
Probleemplastics zijn plastics die sneller dan gemiddeld verouderen en daarbij problematisch gedrag vertonen. Denk aan plakkerig polyurethaanschuim of cellulose-acetaat dat naar azijnzuur ruikt. CA, CN, PVC, NR en PUR (met name de zachte PUR-schuimen) vallen in deze categorie. Belangrijk is de probleemplastics tijdig te lokaliseren en gepaste maatregelen te nemen voor opslag en conservering.
Ook kan een probleemplastic ontstaan doordat kunstenaars experimenteren met materialen en zo de eigenschappen en de duurzaamheid van de plastic beïnvloeden. Denk aan verkeerde mengsels van tweecomponentensystemen, toevoegingen van kleurstoffen of extra weekmakers, verwarmen, verlijmen onder spanning etc. Dergelijke ingrepen kunnen allemaal invloed hebben op het gedrag van een plastic.


Meteen aan de slag?
>> naar de IDENTIFICATIE tool


De website geeft ook keuze uit:
INFO Achtergrondinformatie over de website, tool, PIT-kit en het Project Plastics, conservering van plastics, bronnen en bijlages t.b.v. het identificeren van plastics.
>> naar INFO

Plastics Op deze pagina’s staat materiaalspecifieke informatie van de plastics. Informatie over specifieke eigenschappen, toepassingen, geschiedenis, etc. De specifieke plastic is ook te vinden door op de pagina van een IDENTIFICATIE vragenlijst op de plastics in de lijst aan de rechterkant van het scherm te klikken.
>> naar PLASTICS

KUNSTWERKEN zijn voorbeeldwerken met plastics uit museale collecties die als ingang kunnen dienen voor de identificatie van plastics in vergelijkbare werken.
>> naar KUNSTWERKEN