Plastic Identificatie Tool
 
 


De Plastic Identificatie Tool is mede mogelijk gemaakt door


financieel ondersteund door
Info

Over ‘Project Plastics’
Deze site is ontwikkeld als onderdeel van het Project Plastics dat in de periode 2017-2019 plaatsvond. Het Project bracht natuurwetenschappers en collectiebeheerders bij elkaar om samen een doe-het-zelf methode te ontwikkelen om plastics in de collecties te identificeren, monitoren en conserveren. Twee jonge professionals zijn aangesteld om de Tool inhoudelijk vorm te geven en de workshops en bijeenkomsten te begeleiden. Bijeenkomsten zijn gehouden rond voorbeeldwerken uit de collecties van de participerende musea, waarbij uitleg is gegeven hoe typen plastics te herkennen. Inbreng tijdens de bijeenkomsten heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de Plastic Identificatie Tool-vragenlijst en een training/workshop om kennis over plastics te delen en te leren werken met de Plastic Identificatie Tool. Deze workshop is in de tien participerende musea gehouden voor de medewerkers, waarna tijdens de aansluitende identificatiedagen plastics in objecten uit hun collectie zijn geïdentificeerd. Deze zijn vervolgens met correcte gegevens geregistreerd, inclusief de gewenste conserveringsmaatregelen.

Project Plastics werd gecoördineerd vanuit de Stichting Behoud Moderne Kunst | SBMK en het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science | NICAS, een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | RCE, het Rijksmuseum en de Universiteit van Amsterdam | UvA, Afdeling Conservering & Restauratie.

Tien musea participeerden in het project: Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Gemeentemuseum Den Haag, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Schunck*, Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum. Daarnaast de Rabo Art Collection en de Kunstcollecties van de Rijksdienst.

Het Project is financieel ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds en het Mondriaanfonds.
Projectgroep
Deze groep begeleidt het project in voorbereiding en uitvoering (alfabetische volgorde):
Lydia Beerkens, SRAL, restaurator moderne en hedendaagse kunst
Agnès Brokerhof, RCE, senior onderzoeker
Maarten van Bommel, UvA, hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed/SBMK-bestuur
Nicole Delissen, museumadviseur/SBMK-bestuur
Suzan de Groot, RCE, specialist Conservering & Restauratie
Paulien ’t Hoen, SBMK, projectleider
Henk van Keulen, RCE, specialist Conservering & Restauratie
Tatja Scholte, RCE programmaleider Moderne Tijd, projectleider digitale deel Project Plastics

Projectmedewerkers
Deze groep voert het project uit (alfabetische volgorde):
Carien van Aubel, chemicus en restaurator moderne en hedendaagse kunst, specialist in opleiding
Lydia Beerkens, SRAL, restaurator moderne en hedendaagse kunst, adviseur
Suzan de Groot, RCE, specialist Conservering & Restauratie
Paulien ’t Hoen, SBMK, projectleider
Henk van Keulen, RCE, specialist Conservering & Restauratie
Thea van Oosten, specialist Conservering & Restauratie, adviseur
Olivia van Rooijen, chemicus, specialist in opleiding
Tatja Scholte, RCE programmaleider Moderne Tijd, projectleider digitale deel Project Plastics

documenten
>> project plan

links
>> meer over Project Plastics SBMK